| www.selkaydinvamma.fi |
    

Muuta tietoa - Ehdotus hoidon järjestämisestä
20-08-2003 / AD

Kirje, joka lähetettiin syksyllä 2003 Suomen jokaisen sairaanhoitopiirin johtavalle ylilääkärille liittyen Kansallisen terveysprojektin erityistason sairaanhoidon järjestämiseen.

EHDOTUS SELKÄYDINVAMMAISTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI


Selkäydinvamma syntyy lähes aina äkillisesti ja sen seuraamukset ovat vaikeat. Liikuntavamman lisäksi vaurio selkäytimessä aiheuttaa monien elinten toimintahäiriön. Tämä elimistön muuntuneen fysiologian tunteminen ja huomioon ottaminen onkin selkäydinvammaisten hoidon perusta. Selkäydinvamma on suhteellisen harvinainen, vaikeita vammoja tulee maassamme vuosittain vajaa 100. Lievien vaurioiden määrää on vaikea arvioida.
Nykyisessä käytännössämme selkäydinvamma mielletään lähinnä liikuntavammaksi ja käsitellään vain kuntoutuslakien perusteella. Vamman aiheuttamat muut seuraamukset hoidetaan ongelmien ilmaantuessa vaihtelevasti perusterveydenhuollossa tai keskussairaalatasolla ilman säännöllisiä kontrolleja. Mikään taho ei pysty vastaamaan kokonaisvaltaisesta hoidosta.
Muissa vertaisissamme maissa hoito on pääsääntöisesti keskitetty erityisiin selkäydinvammakeskuksiin tai -yksiköihin. Jokainen maa on räätälöinyt järjestelmän omiin olosuhteisiinsa sopivaksi.

Selkäydinvammaisten hoidon järjestämisen tärkeimmät perusteet ovatkin:
  • äkilliset ja katastrofaaliset seuraamukset
  • suhteellinen harvinaisuus
  • elimistön poikkeava fysiologinen toiminta
Akuuttivaihe (1-3 kk): Paras vaihtoehto hoidon järjestämiseksi maassamme olisi valtakunnallinen keskittäminen kahteen tai kolmeen Yliopistolliseen sairaalaan perustettavaan selkäydinvammayksikköön. Näissä yksiköissä hoidettaisiin kaikki vammautuneet riippumatta vaurion etiologiasta (tapaturma/sairaus). Tällaisella järjestelyllä saataisiin riittävä potilasvolyymi henkilökunnan kokemuksen varmistamiseksi. Tavoitteena on vähentää estettävissä olevia komplikaatioita, käynnistää nykyistä aikaisemmin aktiivinen kuntoutus ja vertaistuki sekä turvata potilaan ja hänen omaisten asianmukainen informointi.
Alkuvaiheen kuntoutus (2-4 kk) akuuttivaiheen jälkeen tulisi pääsääntöisesti toteutua Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa.
Loppuelämän kestävä seurannan ja hoidon vaihe tulisi keskittää e.m. selkäydinvammayksiköihin, jonne vammautuneet voidaan kutsua 1-3 vuoden välein tai lähettää ongelmien ilmaantuessa. Kahden miljoonan asukkaan väestöpohja työllistäisi kokopäiväisen selkäydinvammaisten parissa toimivan työryhmän.
Selkäydinvammayksiköllä olisi siis sekä vuodepaikkoja että polikliinista toimintaa. Vuodepaikoille voidaan ottaa myös aiemmin vammautuneita, jotka tarvitsevat vaivojensa vuoksi erityistä selkäydinvamma- asiantuntemusta. Yksikkö koordinoi tutkimuksia ja hoitoa, jotka toteutetaan moniammatillisesti erikoisalojen yhteistyönä.

Jos valtakunnallista keskittämistä ei voida toteuttaa on alueellinen keskittäminen Yliopistollisissa sairaaloissa toimiviin selkäydinvammayksiköihin välttämätöntä. Yksiköt toimisivat edellä kuvatulla periaatteella.
Aseta aloitussivuksi | Lisää suosikkeihin | Yhteystiedot | Webmaster | Sivukartta
   Copyright © 2003 Selkäydinvammasäätiö